Sammutus-järjestelmien suunnittelu

Sammutusjärjestelmät vaativiin kohteisiin

Suunnittelemme vaatimusten mukaiset sammutusjärjestelmät vaativiin ja suuriin kohteisiin, kuten voimalaitoksiin, palvelutaloihin, oppilaitoksiin ja liikekiinteistöihin.

Meillä on vuosien kokemus ja vahvaa teknistä osaamista sammutusjärjestelmien suunnittelusta. Suunnittelemme sammutusjärjestelmiä sekä uudiskohteisiin että peruskorjauskohteisiin koko Suomen alueella.

Suunnitteluvaiheessa otamme huomioon rakennuksen paloturvavaatimukset, rakenteet, toiminnan luonteen ja käyttäjät. Kokeneet suunnittelijamme valitsevat eri vaihtoehdoista kohteeseen parhaiten sopivan sammutusjärjestelmän tai niiden yhdistelmän. Oikeanlainen sammutusjärjestelmä varmistaa sekä tilojen, laitteiden että ihmisten paloturvallisuuden. Tarvittaessa laadimme rakennuslupakäsittelyä varten selvityksen sammutuslaitteistosta.

Ota yhteyttä

Sammutusjärjestelmät

Sprinklerijärjestelmä

Sprinklerijärjestelmä sopii monenlaisiin kohteisiin. Sprinklerijärjestelmä on tehokas, käyttövarma ja hankintahinnaltaan edullinen sammutusjärjestelmä. Sprinkleri alkaa automaattisesti sammuttamaan tulipaloa paineistetulla vesisuihkulla.

Vesisumujärjestelmät

Matala- ja korkeapaineinen vesisumusammutusjärjestelmä sammuttaa palon pienemmällä vesimäärällä, mutta yhtä tehokkaasti kuin sprinklerijärjestelmä. Vesisumujärjestelmä sopii tilavuudeltaan pienempiin tiloihin, jotka kestävät vettä.

Kaasusammutusjärjestelmä

Automaattinen kaasusammutusjärjestelmä sopii tiloihin, joissa on arvokkaita laitteita (palvelimet, sähkökeskukset, arkistot), jotka eivät kestä vettä tai sammutusvaahtoa. Kaasu tukahduttaa palon nopeasti ja tehokkaasti eikä aiheuta vesivahinkoja. 

Vaahtojärjestelmät

Vaahtosammutus on tehokas ja toimiva keino estää nesteiden palamista ja palon leviämistä. Vaahtosammutusjärjestelmä sopii erityisesti tiloihin, joissa säilytetään paljon palavia nesteitä tai muuta materiaalia, jota ei voi sammuttaa vedellä. 

Palovesijärjestelmät

Palovesijärjestelmällä turvataan riittävän sammutusveden saanti tulipalotilanteessa. Palovesijärjestelmä voi sisältää pumppaamoja, putkistoja ja palovesiasemia, joiden kautta sammutusvesi johdetaan palopaikalle.

Vesitykkijärjestelmät

Vesitykkejä käytetään suurissa ja vaativissa kohteissa, joissa vaaditaan suurta sammutustehoa. Vesitykkijärjestelmä on yleensä kiinteä ja suunnittelu vaatii korkeaa asiantuntemusta. Suunnittelemme sekä vesitykkijärjestelmän laitteet että ohjauksen.