Sprinklerit

Kaasusammutus 

Vesisumusammutus

Sammutusjärjestelmien suunnittelu ja asennus

Sammutusjärjestelmä on oleellinen osa rakennuksen paloturvallisuutta. Esimerkiksi hoitolaitoksissa automaattinen sammutusjärjestelmä lisää huomattavasti paloturvallisuutta. Putconin asiantuntijat suunnittelevat sammutusjärjestelmät vaativiinkin kohteisiin kuten sairaaloihin ja hoivakoteihin. Teemme myös sammutusjärjestelmien asennukset ammattitaidolla. Suunnittelemme ja asennamme sammutusjärjestelmiä sekä uudiskohteisiin että peruskorjauskohteisiin koko Suomen alueella. Toteutamme useat kohteet KVR-urakkana.

 

Tukesin hyväksymä suunnittelu- ja asennusliike

Olemme Tukesin vaatimukset täyttävä ja hyväksymä sammutuslaitteistojen asennusliike. Sammutuslaitteistojen suunnittelu- ja asennustöitä saavat tehdä vain vaatimukset täyttävät ja Tukesin hyväksymät suunnittelu- ja asennusliikkeet. Asennusliikkeellä pitää olla nimetty vastuuhenkilö, jonka pitää osoittaa, että hänellä on vaadittu koulutus, tutkinto ja työkokemus. Vastuuhenkilö huolehtii sammutuslaitteistoihin liittyvistä tehtävistä. Putconin Tukes vastuuhenkilönä toimii Mika Huusko, jolla on Tukesin myöntämät vaaditut pätevyydet (SA K, SA V, SA S).

Sammutusjärjestelmien suunnittelu

Suunnittelemme vaatimusten mukaiset sammutusjärjestelmät vaativiin ja suuriin kohteisiin kuten sairaaloihin ja hoivakoteihin. Meillä on vuosien kokemus sammutusjärjestelmien suunnittelusta erilaisiin kohteisiin. Suunnitteluvaiheessa otamme huomioon rakennuksen paloturvavaatimukset, rakenteet, toiminnan luonteen ja käyttäjät ja valitsemme eri vaihtoehdoista kohteeseen parhaiten sopivan sammutusjärjestelmän. Tarvittaessa laadimme rakennuslupakäsittelyä varten selvityksen sammutuslaitteistosta.

 

Sammutuslaitteistot ryhmitellään sprinklerilaitteistoihin, kaasusammutuslaitteistoihin ja muihin sammutuslaitteistoihin, kuten vesisumulaitteistoihin.

Sprinklerijärjestelmä

Sprinklerijärjestelmä on tehokas, käyttövarma ja hankintahinnaltaan edullinen sammutusjärjestelmä. Sprinklerijärjestelmä sopii monenlaisiin kohteisiin. Sprinkleri reagoi kohonneeseen lämpötilaan ja alkaa automaattisesti sammuttaa tulipaloa paineistetulla vesisuihkulla. Sprinklerijärjestelmä myös tekee palohälytyksen automaattisesti.

Kaasusammutusjärjestelmä

Automaattinen kaasusammutusjärjestelmä sopii tiloihin, joissa on arvokkaita laitteita (palvelimet, sähkökeskukset, arkistot), jotka eivät kestä vettä tai sammutusvaahtoa. Kaasusammutus on tehokas sammutusmenetelmä. Palonilmaisimet voidaan asettaa laukeamaan herkästi ja kaasu tukahduttaa palon nopeasti, eikä tulipalo pääse vahingoittamaan arvokkaita laitteita. Kaasusammutuksen jälkeen tilat eivät tarvitse myöskään suurta siivousta.

Vesisumujärjestelmät

Matala- ja korkeapaineinen vesisumusammutusjärjestelmä sammuttaa palon pienemmällä vesimäärällä, mutta yhtä tehokkaasti kuin sprinklerijärjestelmä. Vesisumujärjestelmä sopii tilavuudeltaan pienempiin tiloihin, jotka kestävät vettä.

Sammutuslaitteiden asennus

Asennamme kaikki sammutuslaitteet ammattitaidolla. Työntekijöillämme on alan koulutus ja vuosien kokemus monenlaisten sammutuslaitteiden asentamisesta. Ammattitaitoiset työntekijämme tekevät sammutusjärjestelmien asennukset huolellisesti suunnitelmien mukaisesti. Toimimme Tukesin hyväksymänä vastuullisena sammutuslaitteistojen asennusliikkeenä. Vastuuhenkilömme huolehtii, että sammutusjärjestelmien asennus tehdään suunnitelmien ja vaatimusten mukaisesti. Asennamme sammutusjärjestelmiä sekä uudiskohteisiin että saneerauskohteisiin. Laadimme tekemästämme asennustyöstä tarvittaessa asennustodistuksen. Toteutamme useat kohteet KVR-urakkana eli vastaamme projektin toteutuksesta suunnittelusta käyttöönottoon.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää. 

Referenssit

Olemme suunnitelleet ja asentaneet SPR-järjestelmiä vaativiin kohteisiin kuten voimalaitoksiin, palvelutaloihin ja liikekiinteistöihin. Tässä joitain esimerkkejä toteuttamistamme kohteista. Katso laajempi referenssilistamme täältä.

  • 2019-2021 Länsimetro, SPR, Skanska, Espoo, 25 000 brm2

  • 2019 K-Caara Friisilä, KVR LVIA+SPR, WasaGroup, Helsinki, 2600 brm2

  • 2018-2019 Örsted voimalaitos, KVR SPR, BMH, Tanska, 3000 brm2

  • 2018 Kunnalliskodin palvelutalo, SPR, Omera, Helsinki, 1000 brm2

  • 2017-2018 Laktoke Hotelli Scandic, SPR, Beab, Vantaa, 10000 brm2

Ammattitaitoinen henkilöstö

Ammattitaitoinen henkilöstömme suunnittelee ja asentaa vaativatkin sammutusjärjestelmät sovitussa aikataulussa laadukkaasti. Toteutamme useat projektimme kokonaisvastuurakentamisena eli KVR-urakkana. Asiakkaamme voi luottaa henkilöstömme ammattitaitoon kaikissa SPR-urakan vaiheissa. Pidämme henkilöstömme osaamisen ajan tasalla mm. koulutusten avulla. Työntekijöillämme on SPR-urakoissa tarvittavat pätevyydet ja luvat kunnossa. Kasvavana yrityksenä haemme joukkoomme lisää ammattitaitoisia työntekijöitä. Jos olet talotekniikan ammattilainen, ota yhteyttä.